Váš projekt s MEBIKON!

Jako partner společnosti MEBIKON máte vždy zaručenu nejlepší cenu projektu. Začněte hned a zaregistrujte svůj projekt přímo.

Nyní jednoduše online!

Registrace vašeho projektu:

Chcete zvláštní podmínky pro konkrétní projekt? Řekněte nám o něm více!
Pro vyplnění tohoto formuláře povolte v prohlížeči JavaScript.
1 obč. Souhlas se zpracováním údajů
2 obč. Údaje o prodejci
3 obč. Informace o projektu

Na tomto místě bychom rádi zdůraznili, že osobní údaje jsou někdy shromažďovány pro žádosti o projekt. Abychom vyhověli obecnému nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-GDPR), potřebujeme vaše prohlášení o souhlasu se zpracováním údajů. Potvrďte to prosím, abyste mohli odeslat formulář projektu.

Souhlas se zpracováním údajů

Na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovány společností MEBIKON GmbH pro zpracování projektu a uloženy až do konce projektu nebo, pokud to vyžadují jiné právní předpisy, i po jeho skončení.

V souladu s článkem 15 GDPR máte právo kdykoli požádat společnost MEBIKON GmbH o komplexní informace o údajích uložených v těchto údajích. V souladu s články 15 až 18 GDPR můžete také požádat společnost MEBIKON GmbH o opravu, vymazání a omezení používání jednotlivých osobních údajů.

Své právo na námitku podle článku 21 GDPR můžete kdykoli uplatnit bez udání důvodů a odvolat vydané prohlášení o souhlasu nebo požádat dozorový úřad o stížnost. Použijte prosím následující kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Rád také zodpoví všechny další dotazy, které můžete mít:

Pan Christo Kohnke
MEBIKON GmbH
Hahnenbalz 35
90411 Norimberk
E-mail: info@mebikon.de

Pokud své prohlášení o souhlasu odvoláte, Váš nárok na udělení projektových cen zaniká, neboť zpracování bez uložení osobních údajů je technicky a organizačně nemožné.

Doporučujeme, abyste do formuláře nezadávali žádné osobní údaje fyzických osob koncových zákazníků. Jedná se o údaje, které lze použít k jednoznačné identifikaci fyzických osob. Například jméno, číslo mobilního telefonu, osobní e-mailová adresa atd.
Místo toho jednoduše zadejte do povinných polí "GDPR" nebo místo telefonního čísla zástupný údaj, například "000".
Pokud přesto zadáte osobní údaje koncových zákazníků fyzických osob, musíme předpokládat, že jste od koncových zákazníků získali účinné prohlášení o souhlasu s předáním údajů a můžete to prokázat.

Přejděte na začátek